Plebiscyt - Pomorskie sztormy

Projekt pn. "Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego" - realizowany przez Powiat Gdański
w partnerstwie z: Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Cedry Wielkie, Gminą Suchy Dąb, Gminą Stegna, Gminą Nowy Staw, Gminą Ostaszewo oraz Gminą Nowy Dwór Gdański bierze udział w plebiscycie POMORSKIE SZTORMY w kategorii EUROINSPIRACJE ogłoszonym przez Gazetę Wyborczą.