Plebiscyt - Pomorskie sztormy

Plebiscyt - Pomorskie sztormy

Projekt pn. "Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego" - realizowany przez Powiat Gdański
w partnerstwie z: Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Cedry Wielkie, Gminą Suchy Dąb, Gminą Stegna, Gminą Nowy Staw, Gminą Ostaszewo oraz Gminą Nowy Dwór Gdański bierze udział w plebiscycie POMORSKIE SZTORMY w kategorii EUROINSPIRACJE ogłoszonym przez Gazetę Wyborczą.
Realizacja projektu polega na doposażeniu jednostek ratownictwa w specjalistyczne wyposażenie ratownicze m.in. przenośnie i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze, a także rozbudowę systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach,
co wpłynie na wzmocnienie odporności Żuław na zagrożenia naturalne przede wszystkim susze i powodzie.
Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się w dniu dzisiejszym (16.02.2018r.) o godz. 14-tej. Poniżej podajemy link do strony, na której można głosować na projekt.
http://pomorskiesztormy.pl/#
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.