Dla Pracodawcy

Dla Pracodawcy

Szukasz pracownika – 3 kroki do sukcesu:

Krok 1: wypełnij krótką ankietę (plik pdf)
Krok 2: prześlij ją do nas
Krok 3: czekaj na kontakt z naszej strony
Dodatkowo oferujemy:

  1. Subsydiowane zatrudnienie, które ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
  2. Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy w uzasadnionych przypadkach.

Uwaga wyżej wymieniona pomoc realizowana jest w ramach pomocy de minimis
Formularz pomocy de minimis (plik pdf)

STAŻ REGULAMIN (plik pdf)